วิธีการดูการลงเดิมพันเกมบาคาร่า กับอัตราการจ่ายเงินรางวัล

การลงเดิมพันตำแหน่งสูง

รูปแบบ การเดิมพันของเกมบาคาร่า ท่านสามารถวางเดิมพันได้ทั้งหมด 19 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การลงเดิมพันตำแหน่งผู้เล่น Player , การลงเดิมพันตำแหน่งเจ้ามือ Banker , การลงเดิมพันตำแหน่งเสมอ Tie , การลงเดิมพันตำแหน่งไพ่คู่ของผู้เล่น , การลงเดิมพันตำแหน่งไพ่คู่ของเจ้ามือ , การลงเดิมพันตำแหน่ง Perfect Pair , การลงเดิมพันตำแหน่งไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้ , การลงเดิมพันตำแหน่งสูง , การลงเดิมพันตำแหน่งต่ำ ,

การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 0 , การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 1 , การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 2 , การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 3 , การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 4 การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 5 , การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 6 , การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 7 , การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 8 และ การลงเดิมพันตำแหน่งเลข 0 ส่วนเงื่อนไขในการลงเดิมพัน และอัตราการจ่ายเงินเดิมพัน มีดังนี้ครับ

การลงเดิมพันตำแหน่งผู้เล่น Player

การเดิมพันในรูปแบบการเดิมพันในฝ่ายผู้เล่น หรือ Player เป็นการเดิมพัน หรือการทายว่าแต้มไพ่ของฝ่ายผู้เล่น จะมีแต้มมากกว่าฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker ยกตัวอย่างเช่น หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งผู้เล่น หรือ Player หากฝ่ายผู้เล่นมีแต้ม 9 แต้ม แต่ฝ่ายเจ้ามือได้แต้ม 4 แต้ม เท่ากับว่าในการเดิมพันในรอบนี้ท่านชนะการเดิมพัน และจะได้รับเงินรางวัลในอัตราการจ่าย 1 เท่าของยอดเดิมพัน

รูปแบบ การเดิมพันของเกมบาคาร่า ท่านสามารถวางเดิมพัน
รูปแบบ การเดิมพันของเกมบาคาร่า ท่านสามารถวางเดิมพัน

ยกตัวอย่างการเดิมพัน และการคำนวณเงินรางวัล : หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งผู้เล่น Ufabet หรือ Player ด้วยจำนวนเงิน 100 บาท หากท่านชนะในการเดิมพันในรอบนั้น ท่านจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 200 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินที่ลงเดิมพันแล้ว

การเดิมพันในรูปแบบการเดิมพันเสมอ หรือ Tie เป็นการเดิมพัน หรือการทายว่าแต้มไพ่ของทั้งสองฝ่าย นั่นก็คือ ฝ่ายผู้เล่น หรือ Player และฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker จะมีแต้มที่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งเสมอ หรือ Tie หากฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker มีแต้ม 9 แต้ม แต่ฝ่ายผู้เล่น หรือ Playerได้แต้ม 9 แต้มเท่ากัน เท่ากับว่าในการเดิมพันในรอบนี้ท่านชนะการเดิมพัน และจะได้รับเงินรางวัลในอัตราการจ่าย 8 เท่าของยอดเดิมพัน
ยกตัวอย่างการเดิมพัน และการคำนวณเงินรางวัล : หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งเสมอ หรือ Tie ด้วยจำนวนเงิน 100 บาท หากท่านชนะในการเดิมพันในรอบนั้น ท่านจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 900 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินที่ลงเดิมพันแล้ว

การลงเดิมพันตำแหน่งไพ่คู่ของผู้เล่น
การเดิมพันในรูปแบบการเดิมพันไพ่คู่ของผู้เล่น เป็นการเดิมพัน หรือการทายว่าไพ่สองใบแรกของฝ่ายผู้เล่น หรือ Player จะเป็นไพ่หน้าเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งไพ่คู่ของผู้เล่น หากไพ่สองใบแรกของฝ่ายผู้เล่น หรือ Player มีไพ่หน้า 9 เท่ากับว่าในการเดิมพันในรอบนี้ท่านชนะการเดิมพัน และจะได้รับเงินรางวัลในอัตราการจ่าย 11 เท่าของยอดเดิมพัน

ยกตัวอย่างการเดิมพัน และการคำนวณเงินรางวัล : หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งไพ่คู่ของผู้เล่น ด้วยจำนวนเงิน 100 บาท หากท่านชนะในการเดิมพันในรอบนั้น ท่านจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1,200 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินที่ลงเดิมพันแล้ว

กติกาบาคาร่า
การลงเดิมพันตำแหน่งไพ่คู่ของเจ้ามือ
การเดิมพันในรูปแบบการเดิมพันไพ่คู่ของเจ้ามือ เป็นการเดิมพัน หรือการทายว่าไพ่สองใบแรกของฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker จะเป็นไพ่หน้าเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งไพ่คู่ของเจ้ามือ หากไพ่สองใบแรกของฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker มีไพ่หน้า 9 เท่ากับว่าในการเดิมพันในรอบนี้ท่านชนะการเดิมพัน และจะได้รับเงินรางวัลในอัตราการจ่าย 11 เท่าของยอดเดิมพัน

ยกตัวอย่างการเดิมพัน และการคำนวณเงินรางวัล : หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งไพ่คู่ของเจ้ามือ ด้วยจำนวนเงิน 100 บาท หากท่านชนะในการเดิมพันในรอบนั้น ท่านจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1,200 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินที่ลงเดิมพันแล้ว

การลงเดิมพันตำแหน่ง Perfect Pair
การเดิมพันในรูปแบบการเดิมพัน Perfect Pair เป็นการเดิมพัน หรือการทายว่าทั้งสองฝ่าย Ufabet  นั่นก็คือ ฝ่ายผู้เล่น หรือ Player และฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker จะได้รับไพ่คู่ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่ง Perfect Pair หากไพ่สองใบแรกของฝ่ายผู้เล่น หรือ Player และฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker มีไพ่หน้า 9 เหมือนกัน เท่ากับว่าในการเดิมพันในรอบนี้ท่านชนะการเดิมพัน และจะได้รับเงินรางวัลในอัตราการจ่าย 25 เท่าของยอดเดิมพัน

ยกตัวอย่างการเดิมพัน และการคำนวณเงินรางวัล : หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งPerfect Pair ด้วยจำนวนเงิน 100 บาท หากท่านชนะในการเดิมพันในรอบนั้น ท่านจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 2,600 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินที่ลงเดิมพันแล้ว

กติกาบาคาร่า การเดิมพันของเกมบาคาร่า
การลงเดิมพันตำแหน่งไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้
การเดิมพันในรูปแบบการเดิมพันไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้ เป็นการเดิมพัน หรือการทายว่าไพ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่าง ฝ่ายผู้เล่น หรือ Player หรือฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker จะออกเป็นไพ่คู่ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่ง ไพ่คู่ฝั่งใดก็ได้ หากไพ่สองใบแรกของฝ่ายผู้เล่น หรือ Player หรือฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker มีไพ่หน้าเหมือนกัน เท่ากับว่าในการเดิมพันในรอบนี้ท่านชนะการเดิมพัน และจะได้รับเงินรางวัลในอัตราการจ่าย 5 เท่าของยอดเดิมพัน

ยกตัวอย่างการเดิมพัน และการคำนวณเงินรางวัล : หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งPerfect Pair ด้วยจำนวนเงิน 100 บาท หากท่านชนะในการเดิมพันในรอบนั้น ท่านจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 600 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินที่ลงเดิมพันแล้ว

การลงเดิมพันตำแหน่งสูง

การเดิมพันในรูปแบบการเดิมพันสูง เป็นการเดิมพัน ดูหนังออนไลน์ หรือการทายว่าระหว่าง ฝ่ายผู้เล่น หรือ Player หรือฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker จะมีเรียกไพ่ใบที่สามเพิ่ม ยกตัวอย่างเช่น หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งสูง หากฝ่ายผู้เล่น หรือ Player หรือฝ่ายเจ้ามือ หรือ Banker มีแต้มไม่ถึง 5 แต้มแล้วมีการเรียกไพ่ใบที่สาม เท่ากับว่าในการเดิมพันในรอบนี้ท่านชนะการเดิมพัน และจะได้รับเงินรางวัลในอัตราการจ่าย 0.54 เท่าของยอดเดิมพัน

ยกตัวอย่างการเดิมพัน และการคำนวณเงินรางวัล : หากท่านลงเดิมพันในตำแหน่งสูง ด้วยจำนวนเงิน 100 บาท หากท่านชนะในการเดิมพันในรอบนั้น ท่านจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 154 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินที่ลงเดิมพันแล้ว

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *